Zmiany w składkach OFE

Zmiany w składkach OFE

W obecnym czasie mamy do czynienia z nowelizacją przepisów prawnych, jakie to istnieją w obrębie ustalonych dotychczas systemów emerytalnych. Jeśli zmiany, jakie są planowane zostaną w pełni poprawnie przeprowadzone wówczas to zmniejszy się dług publiczny, który istnieje w roku 2012. Jedną z najważniejszych zmian jest zmniejszenie składki do otwartych funduszy emerytalnych. Z tego też względu wprowadzony zostanie podział części całej składki, jaka to dotychczas została przeznaczone na systemy emerytalne. W tym przypadku występuje integralność drugiego filaru, ponieważ wszelkie środki, które to mają być tutaj gromadzone oparte są na zasadzie analogicznego dziedziczenia. Dzieje się tak, dlatego, ze ponad dwa procent każdej składki jest tutaj przekazywane do OFE, zaś reszta część pieniędzy zostaje gromadzona na koncie indywidualnym. Oprócz tego kolejna trzy procentowa wartość składki jest przekazywana do Otwartego Funduszu Emerytalnego, a tym samym trafia do sektora finansów publicznych. Jak dowodzą nowe ustawy w roku 2012 oraz w 2013 ma dojść do znacznego obniżenia owych składek, jakie to dotychczas są składane w OFE. Jeśli w następnych latach sytuacja finansowa państwa poprawi się wówczas składki emerytalne wrócą do swego dawnego poziomu. Dzięki temu zostanie uzyskany poziom docelowy.

Comments

comments