Zawieszenie i zmniejszenie emerytury mundurowej

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury mundurowej

Jednym z niezwykle ważnych zagadnień, które to rozgrywają się w zakresie emerytur jest zwiększenie, ale także i zmniejszenie emerytury osób mundurowych. Takie emerytury dotyczą dziś policjantów, straży pożarnej, czy też straży celnej. Ważne jest to, że w przypadku wykonywania takiego zawodu istnieje możliwość zawieszenia prawa do emerytury w chwili, kiedy to nastąpi ponowne przyjęcie emeryta do prawa do wykonywania zawodu. Osoby na emeryturze nie mogą, więc działać w placówkach, jakimi są: Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, czy też Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służbie więziennej. Dodatkowo, jeśli osoba mundurowa przebywa na emeryturze nie może ona dodatkowo dorabiać, ponieważ wpływa to na zmniejszenie dotychczasowego świadczenia emerytalnego. Jeżeli okaże się, że dotychczasowy funkcjonariusz mundurowy, pracuje będąc na emeryturze, wówczas to kwota, jaką co miesiąc otrzymuje drastycznie się zmniejszy. Wedle ustawy za pracę dodatkową uważa się wszelki rodzaj pracy opodatkowanej, oczywiście oprócz działalności rolniczej i gospodarczej. Warto zauważyć, że potencjalny emeryt mundurowy dostaje wynagrodzenie nawet do siedemdziesięciu procent wynagrodzenia za pracę. Niekiedy nawet kwota ta wypłacana jest im w całości, jednakże, aby taka sytuacja miała miejsce muszą być spełnione przesłanki istniejące w ustawie.

Comments

comments