Zasady przyznawania emerytur mundurowych

Zasady przyznawania emerytur mundurowych

Nieco inaczej niż u osób fizycznych wygląda system przyznawania emerytur mundurowych. Taka emerytura, bowiem przysługuje tym osobom, które to przez okres piętnastu lat pracowały w policji, straży miejskiej, służbach celnych, czy też w straży pożarnej. Jeśli osoba przez ten czas wykonywała zwód policjanta wówczas to w chwili zwolnienia ze służby ma on możliwość uzyskania satysfakcjonującej emerytury. Emerytura jest tutaj niezależna od wieku policjanta, lecz określona na podstawie przepracowanych lat. Jeśli dana osoba chce uzyskać emeryturę wówczas to osoba musi skierować pismo do organu emerytalnego, a także złożyć odpowiednie dokumenty, które to potwierdzą wykonywaną dotychczas pracę a także regularnie płacone składki ubezpieczenia społecznego. Ważnym zagadnieniem jest tutaj wysokość emerytury jak to może otrzymać osoba mundurowa. W największej ilości przypadków mamy tutaj do czynienia z wypłatą czterdziestu procent dotychczasowego comiesięcznego wynagrodzenia. Zdarza się jednak, że emerytura ta może wzrastać, co zależy do wymiaru czasu pracy, a także wykonywanej funkcji. Taka emerytura może wzrosnąć do ponad dwóch procent. Główną podstawą emerytury jest najczęściej stanowisko, jakie dana osoba mundurowa obejmowała podczas trwania pracy. Im lepsze piastowane stanowisko, tym emerytura bardziej wzrasta.

Comments

comments