Wyższy wiek emerytalny działa demotywująco

Wyższy wiek emerytalny działa demotywująco

Wyniki badań holenderskich naukowców wykazują, że wydłużanie wieku emerytalnego działa negatywnie na motywację pracowników do pracy. Holandia reformę emerytalna przeprowadziła w 2006 roku. Wcześniej mężczyźni mogli przejść na emeryturę w wieku 62 lat i 3 miesięcy, otrzymując świadczenie w wysokości 70% dotychczasowej pensji. Po reformie emerytura ta w tym wieku wynosiła już tylko 64% ostatniej pensji. Pracownik chcąc otrzymywać świadczenie w wysokości 70% pensji musiał pracować 1 rok i 1 miesiąc dłużej. Długość pracy w Holandii w porównaniu z Polską jest zatem znacznie niższa. Zdaniem badaczy wiedza wśród pracowników, że będą musieli pracować dłużej na emeryturę wpływa negatywnie na ich zdrowie, a co za tym idzie na motywację do pracy. Spada produktywność. Przeprowadzający badania zdiagnozowali także aż 40% więcej przypadków depresji wśród pracowników, którzy zostali objęci reformą emerytalną. W naszym kraju dopiero wprowadzono dłuższy okres pracy, więc póki co możemy tylko spekulować o skutkach tej decyzji rządzących. Spodziewać się możemy jednak, że będzie podobnie jak w Holandii, albo i jeszcze gorzej, z racji dłuższego okresu pracy. W przypadku Holandii także tak jak w Polsce funkcjonują w systemie ubezpieczeń społecznych trzy filary. Z tą różnicą, że obowiązkowy jest tylko pierwszy, czyli państwowa emerytura.

Comments

comments