Wiek produkcyjny i starczy a emerytura

Wiek produkcyjny i starczy a emerytura

Wiek produkcyjny jest takim momentem, w którym członek społeczeństwa może podjąć pracę zarobkową i sam się utrzymać. Wraz z biegiem lat ta możliwość zanika. Z tego też powodu państwo zapewnia opiekę osobom w wieku starczym wypłacając im emeryturę. Co ciekawe składki poniesione na fundusz emerytalny nie są wypłacane osobie, która je uiściła. Renta danego emeryta wypłacana jest na bieżąco z obecnych składek, a kolejni emeryci otrzymają świadczenia już od przyszłych pokoleń. Aby otrzymać emeryturę, człowiek musi mieć przepracowaną pewną określoną prawnie ilość lat. Jeśli nie osiągnie on wyznaczonego pułapu, to otrzyma niższe świadczenie. Biorąc jednak pod uwagę niskie emerytury, które są już od pewnego czas problemem, ich niepełna suma nierzadko starcza na minimum egzystencjonalne. Przyszłość jest coraz bardziej niepokojąca. Polskie społeczeństwo starzeje się, a procent urodzeń jest niewielki. Przyczyną tego stanu są słabe płace, chęć robienia kariery oraz odkładanie planów macierzyńskich. Obecna sytuacja gospodarcza nie stwarza większych perspektyw dla młodych małżeństw, co zazwyczaj decyduje o braku potomstwa lub ograniczenia się do jednego dziecka. W ten sposób obecne liczne pokolenia będą otrzymywały renty od składek kolejnych już nie tak licznych obywateli. Z tego też powodu planuje się podniesienie wieku emerytalnego.

Comments

comments