Ubezpieczenie samochodów i pojazdów

Ubezpieczenie samochodów i pojazdów

Istnieje wiele różnych typów ubezpieczeń. Jednym z rodzajów ubezpieczeń są ubezpieczenia komunikacyjne. W tym kontekście mamy na myśli ubezpieczenia samochodów oraz innych tego typu pojazdów. W niniejszym artykule zajmiemy się krótką charakterystyką ubezpieczeń, jakie możemy, a nawet musimy posiadać, jeżeli posiadamy samochód lub jakiś inny pojazd, który jest dopuszczony do ruchu drogowego. Zacznijmy od ubezpieczenia, któro musi być w posiadani każdego właściciela samochodu. Mowa tu oczywiście o ubezpieczeniu OC, czyli innymi słowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takowe ubezpieczenie jest niezbędne i wymagane przez prawo. Poruszanie się samochodem czy też innym pojazdem prawnie dopuszczonym do ruchu drogowego bez aktualnego i opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest karane mandatem lub może zaowocować nawet konfiskatą dowodu rejestracyjnego pojazdu. Ważne jest, jaki jest zakres takowego ubezpieczenia. Otóż obejmuje ono zgodnie z nazwą odpowiedzialność cywilną posiadacza od wyrządzonych przez niego szkód. Jeżeli więc spowodujemy wypadek lub kolizję szkody, jakie wyrządzimy zostaną pokryte z takowej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy takowej polisy nie posiadamy wszystkie koszty poniesiemy sami wraz z karą za brak odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Idąc dalej mamy do czynienia z ubezpieczeniami dodatkowymi i nieobowiązkowymi. Może to być ubezpieczenie AC, czyli autocasco oraz Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Comments

comments