Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych ubezpieczeń zwłaszcza w ujęciu ubezpieczeń komunikacyjnych, a dokładnie rzecz biorąc ubezpieczeń stosowanych w przypadku pojazdów jest tak zwane ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czy też inaczej mówiąc ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Czego takowe ubezpieczenie dotyczy? Jak sama nazwa wskazuje ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność osoby ubezpieczonej wobec innych osób czy też instytucji. Dobrze można omówić takowe ubezpieczenie właśnie na podstawie ubezpieczenia wykupowanego w ramach ubezpieczenia posiadanego samochodu. Ogólnie rzecz mówiąc ubezpieczenie to ma zastosowanie, gdy to my, jako jego posiadacze spowodujemy kolizję lub wypadek. Innymi słowy mówić, gdy na skutek naszych działań uszczerbek na zdrowiu lub też mieniu odniosą osoby trzecie. W takim wypadku to właśnie ubezpieczenie OC pokrywa takowe szkody. Dlatego też bardzo ważne jest by zawsze mieć takowe ubezpieczenie wykupione. W przypadku ruchu drogowego, a dokładnie rzecz biorąc posiadania samochodu jest to tak istotna sprawa, że posiadanie ubezpieczenia jest bezwzględnie nakazane przez przepisy funkcjonującego prawa. Brak ubezpieczenia OC może skutkować mandatem karnym, a nawet w skrajnych przypadkach pozbawieniem dowodu rejestracyjnego pojazdu. Ponadto wszystkie szkody kierowca czy też właściciel będzie zmuszony pokryć z własnej kieszeni.

Comments

comments