Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Jednym z typów ubezpieczeń, jakie możemy spotkać w ofercie instytucji ubezpieczeniowych jest tak zwane ubezpieczenie NNW. Skrót takowy oznacza ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Takowe ubezpieczenie spotykamy zarówno w życiu codziennym w odniesieniu do osób lub też możemy się z nim spotkać w przypadku ubezpieczeń samochodowych. Co zatem jest przedmiotem ubezpieczenia NMW? Jak sama nazwa mówi są to następstwa nieszczęśliwych wypadków. Dokładnie rzecz biorąc są to trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków. Mówimy tu o następstwach, które dotyczą trwałego uszczerbku na zdrowi, powodujące rozstrój zdrowia, trwałe kalectwo czy nawet śmierć ubezpieczonego. Co prawda jednoznaczne określenie tego, które wypadki są nieszczęśliwe i niespodziewane jest trudne jednak udało się zdefiniować sytuacje, w których możliwe jest zrealizowanie takowego ubezpieczenia. Ogólnie rzecz biorąc najczęściej ubezpieczenie tego rodzaju stosuje się w przypadkach, gdy mamy do czynienia z wypadkami drogowymi. Dlatego też ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest stosowane podczas podróży. Jest ono również bardzo popularne w ofertach kompleksowych ubezpieczeń drogowych. Mowa tu o ubezpieczeniach pojazdów takich jak samochody czy motocykle. W takim wypadku jest ono elementem pakietu ubezpieczeniowego zawierającego OC, AC oraz właśnie NNW. Jest dobrowolne, zatem decyzję o jego wykupieniu podejmuje jedynie właściciel pojazdu.

Comments

comments