Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Jak zapewne każdy właściciel domu lub też mieszkania wie takową nieruchomość warto jak najbardziej ubezpieczyć. Powstaje jednak pytanie, co takowe ubezpieczenie powinno i co może obejmować. Przede wszystkim właściciele mieszkań, domów czy innych nieruchomości mieszkalnych powinni pomyśleć o dwóch zasadniczych kwestiach. Po pierwsze może tu chodzić o kwestie związane z posiadanym mieniem, a po drugie o kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną. W takim wypadku należy pomyśleć o ubezpieczeniu od kradzieży mienia, włamania, wtargnięcia czy zniszczenia mienia. W takowym kontekście warto również uwzględnić akty wandalizmu w stosunku do posiadanego mienia czy ogólnie rzecz biorąc mieszkania lub domu. Idąc dalej warto zwrócić uwagę na wspomnianą odpowiedzialność cywilną. W takim wypadku ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody, jakie możemy wyrządzić naszym sąsiadom czy ogólnie rzecz biorąc osobom trzecim z racji użytkowania naszego domu jak i mieszkania. Znamiennym przykładem jest tu zalanie wodą sąsiadów. Takowe zdarzenia są jednymi z najczęstszych powodów realizacji polisy OC. W takim wypadku może ona również obejmować na przykład pożary wywołane przez wycieki gazu. Poza tym warto pomyśleć o ubezpieczeń na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W takim przypadku możemy wyróżnić klęski żywiołowe takie jak powodzie czy huragany lub porażenia piorunem i spowodowane przez to pożary.

Comments

comments