Ubezpieczenia w Polsce

Ubezpieczenia w Polsce

Jeśli mówimy o historii ubezpieczeń to z pewnością trzeba chociaż w kilku słowach powiedzieć także o terenach polskich. Ubezpieczenia w Polsce nie pojawiły się bowiem kilka czy kilkanaście lat temu. Ich historia na tych ziemiach jest dużo dłuższa. Uważa się, że pierwsze ubezpieczenia na ziemiach polskich pojawiły się w XV wieku na terenie Śląska. Ich zadaniem było wspieranie rodzin tych górników, którzy byli chorzy lub zostali okaleczeni w trakcie swojej pracy. Te pierwsze organizacje (dziś powiedzielibyśmy towarzystwa ubezpieczeniowe) miały charakter prywatny. Już w latach 1474 – 1526 działała pierwsza kasa bracka. Gwarantowała ona pomoc nie tylko w sytuacji choroby czy kalectwa, ale także wtedy, kiedy pola nie obrodziły. XVI wiek to natomiast czas, kiedy pojawiły się tak zwane kasy ogniowe. Ich zadaniem była z kolei pomoc tym, którzy stali się ofiarami pożarów. Co ciekawe, organizacje te miały nie tylko nieść pomoc poszkodowanych, ale również pomagać w zapobieganiu pożarów. Uważa się, że zakłady ubezpieczeniowe w formie zbliżonej do tej jakiej znana jest nam obecnie pojawiły się dopiero w wieku XVIII. W 1803 roku powołano do życia Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych. Towarzystwo to miało między innymi gwarantować jak najszybszą odbudowę zniszczonych budynków. Pierwszym zakładem ubezpieczeniowym, który działał na ziemiach polskich był zakład Vesta, który został powołany do życia w 1873 roku.

Comments

comments