Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Główne kategorie ubezpieczeń to ubezpieczenia społeczne oraz gospodarcze. Ubezpieczenia te różnią się między sobą w wielu aspektach. Aby więc w pełni zrozumieć istotę jednych oraz drugich ubezpieczeń koniecznie trzeba przyjrzeć się bliżej cechom, które je od siebie odróżniają. Przede wszystkim ubezpieczenia społeczne mają za zadanie zapewnienie tak zwanego minimum socjalnego. Celem zaś ubezpieczeń gospodarczych nie jest zapewnianie minimum socjalnego, a rozszerzanie i uzupełnianie świadczeń, które wynikają z istnienia ubezpieczeń społecznych. Jest to bardzo istotna różnica, która jest bardzo mocno widoczna przez osoby korzystające z ubezpieczeń. Ubezpieczenia społeczne mają także zazwyczaj status ubezpieczeń obowiązkowych. Oznacza to, że nie mamy możliwości wyboru czy chcemy z określonego ubezpieczenia skorzystać czy też nie. To ustawodawca nałożył na nas obowiązek korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń. Ubezpieczenia gospodarcze to natomiast w większości przypadku ubezpieczenia dobrowolne. To tylko i wyłącznie od nas zależy, czy się ubezpieczymy czy też nie. Świadczenia wypłacane z zakresu ubezpieczeń społecznych gwarantuje nam państwo. W przypadku ubezpieczeń gospodarczych wypłata świadczeń uzależniona jest od umowy, którą spisaliśmy z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz od tego, czy wystąpiły określone okoliczności, które na tą wypłatę zezwalają. Cechą wspólną obu rodzajów ubezpieczeń jest to, że świadczone są przez różne rodzaje instytucji.

Comments

comments