Ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne

Ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne

Na rynku ubezpieczeniowym mamy szereg różnych polis i ubezpieczeń. Większość z nich to ubezpieczenia dobrowolne, czyli takie, o których wykupie decyduje jedynie sam zainteresowany. Mamy jednak do czynienia z ubezpieczeniami obowiązkowymi. Jako takowe ubezpieczenie możemy uznać ubezpieczenie zdrowotne. Jednak w tym przypadku nie jest ono do końca obowiązkowe. Nikt nie może narzucić osobie niepracującej nakazu ubezpieczenia. To pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę ma obowiązek takowych pracowników ubezpieczyć w NFZ. Wróćmy do osób niepracujących lub pracujących na podstawie na przykład umów zlecenie czy o dzieło. Z jednej strony nie można na nich prawnie wymusić ubezpieczenia się, lecz w przypadku potrzeby skorzystania z publicznej pomocy medycznej takowe osoby zostaną obciążone całością kosztów leczenia czy hospitalizacji. Doskonałym przykładem ubezpieczenia obowiązkowego jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej stosowane w odniesieniu do pojazdów takich jak samochody czy motocykle. Posiadanie takowego ubezpieczenia jest bezwzględnie wymagane przez przepisy funkcjonującego praw. Brak ubezpieczenia OC swojego samochodu może zaowocować mandatem karnym. W przypadku skrajnego uchylania się od obowiązku ubezpieczenia pojazdu może się to zakończyć nie tylko mandatem, ale również zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego takowego pojazdu. Większość pozostałych ubezpieczeń takich jak polisa na życie, AC czy NNW jest dobrowolna.

Comments

comments