Ubezpieczenia na ziemiach polskich

Ubezpieczenia na ziemiach polskich

Rozmawiając o historii ubezpieczeń z całą pewnością trzeba chociaż w kilku słowach wspomnieć o tym jak ta historia wyglądała na ziemiach polskich. Ubezpieczenia w Polsce mają zdecydowanie krótszą historię aniżeli na pozostałych terenach Europy. Uważa się, że ich początki sięgają wieku XV. Ubezpieczenia narodziły się na terenie Śląska. Z pewnością przyczyniła się do tego obecność kopalni, w których często dochodziło do rozmaitych wypadków. Narodziło to potrzebę wspierania tych, którzy w tych wypadkach ucierpieli oraz ich rodzin. W Złotym Stoku działała kasa bracka, której zadanie było niesienie pomocy tym, którzy byli ofiarami wypadku w kopalni bądź zostali dotknięci klęską nieurodzaju. W XVI wieku powołano do życia straże ogniowe, których zadaniem było nie tylko niesienie pomocy tym, którzy na skutek pożaru ucierpieli, ale także dbanie o to aby ryzyko powstania pożaru było jak najmniejsze. Straże te opracowywały dokładne zasady, których celem było zmniejszenie ryzyka pożaru. Pierwsze instytucje, które przypominają działające dzisiaj towarzystwa ubezpieczeniowe pojawiły się na terenach, które znalazły się pod zaborem pruskim. Nie oznacza to jednak, że w pozostałych zaborach nie działały tego typu instytucje. Przykładem może być Ogólne Towarzystwo Ogniowe, które działało w zaborze rosyjskim. Towarzystwem tym kierowała Generalna Dyrekcja. Ubezpieczenia rozwijały się także w zaborze austriackim.

Comments

comments