Trzy filary systemu emerytalnego w Polsce

Trzy filary systemu emerytalnego w Polsce

System emerytalny dzieli się na trzy filary. Pierwszym stanowi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odprowadzane jest do niego około dwunastu procent z naszej pensji. Warto nadmienić, że jest to filar obowiązkowy. Składki są przeznaczane na świadczenia obecnych emerytów, dlatego też biorąc pod uwagę niż demograficzny, prawidłowe funkcjonowanie tej instytucji w przyszłości może być zagrożone. Społeczeństwa nie będzie stać na wypłacanie świadczeń licznej grupie emerytów. Z tego też powodu debatuje się nad różnymi projektami, które mogły by pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Kolejnym filarem w Polskim systemie emerytalnym jest Otwarty Fundusz Emerytalny. Jest to dodatkowe zabezpieczenie naszej przyszłości pod względem finansowym. Instytucje te pobierają siedem procent naszego wynagrodzenia. Każdy ma prawo wybrać dowolny fundusz, jeśli jednak nie zrobi tego w terminie zostanie on przydzielony do losowej organizacji. Nasze środki w Ofe w przeciwieństwie do ZUS-u są dziedziczone, dlatego też po śmierci płatnika jego najbliższa rodzina będzie otrzymywać świadczenia. Z tego też powodu warto wybrać dobry fundusz emerytalny i w razie wypadku zabezpieczyć przyszłość potomstwa. Nie jest to możliwe w przypadku pracy w szarej strefie, co obecnie nie jest rzadkim zjawiskiem. Osoby takie mogą mieć również problemy z przyszłą emeryturą.

Comments

comments