System emerytalny w Polsce i dodatkowe składki

System emerytalny w Polsce i dodatkowe składki

Niegdyś emeryturę nazywano rentą starczą. Nazwa ta nie odpowiada jednak do końca stanowi faktycznemu. Emeryturę mogą otrzymywać nie tylko osoby, które osiągnęły pewien sędziwy wiek lecz także takie, które utraciły możliwość otrzymania zatrudnienia z powodu różnych nieprzewidzianych zdarzeń. W niektórych zawodach również przysługuje prawo do przejścia na wcześniejsza emeryturę, dlatego też zawody te są szczególnie poszukiwane. Wiążą się jednak one nierzadko ze szkodliwym bądź niebezpiecznym środowiskiem pracy i wystawieniem na działanie niebezpiecznych substancji. System emerytalny w Polsce nie jest prosty do zrozumienia dla przeciętnego mieszkańca. Warto jednak poświęcić trochę czasu na pozyskanie tej wiedzy, gdyż może to poprawić nasz status życia w przyszłości. W większości przypadków świadczenia emerytalne uzyskiwane po zakończeniu pracy zawodowej wiążą się ze spadkiem standardów życiowych. Jest ono zwykle zbyt niskie by zapewnić sobie godny poziom życia. Można jednak po części modyfikować wysokość świadczenia. Znaczący wpływ mają tutaj prywatne składki. W większości przypadków jednak obywatele nie korzystają z tego przywileju. Płaca oni jedynie obowiązkowe składki, które pobierane są w trakcie aktywności zawodowej. Po jej zakończeniu na podstawie składek wyliczana jest wysokość emerytury.

Comments

comments