Świadczenia przedemerytalne i ich wpływ na wysokość emerytury

Świadczenia przedemerytalne i ich wpływ na wysokość emerytury

O świadczeniu przedemerytalnym można mówić w przypadku niezdolności do pracy. Wtedy też otrzymujemy czasowe świadczenie do momentu, aż powrócimy do zdrowia. W przypadku trwałej niezdolności do pracy osoba taka otrzymuje już rentę. W pozycji uprzywilejowanej są niektóre zwody. Będąc kierowcą w transporcie publicznym czy też hutnikiem można przejść na wcześniejszą emeryturę. O dodatkowe świadczenia mogą się starać również nauczyciele. Świadczenia kompensacyjne są im wypłacane, gdy posiadają oni pewien staż w pracy. Planowane przez rząd podniesienie wieku emerytalnego utrudni niejednej osobie przejście na wcześniejsza emeryturę. Można jednak uzyskać przedemerytalne świadczenia dzięki którym przetrwa się pewien okres do chwili, gdy można będzie złożyć wniosek o przejście na emeryturę. Pomostówki są jednym ze świadczeń przedemerytalnych. Mogą je otrzymać osoby pracujące w szkodliwym dla siebie środowisku. Pobiera się je jednak tylko przez pewien okres. W przypadku utraty pracy z winy pracodawcy po sześciu miesięcznym okresie zatrudnienia, bezrobotny również otrzymuje dodatkowe świadczenia. Gdy dana firma z kolei ogłosiła upadłość, po dwudziestu latach pracy osoba po pobraniu zasiłku dla bezrobotnych również ma prawo do dodatkowego wsparcia. Obecnie o bankructwo przedsiębiorstwa nietrudno. Szczególnie dotyczy to małych firm.

Comments

comments