Renta i inne świadczenia przedemerytalne

Renta i inne świadczenia przedemerytalne

Kolejnym świadczeniem, o jakie można się starać z Funduszy Ubezpieczeń społecznych jest renta. Przysługuje ona obywatelom, którzy po osiągnięciu pewnego stażu stali się niezdolni do pracy. W tym samym czasie muszą oni również być ubezpieczeni. W przypadku osoby, która ukończyła trzydzieści lat, staż pracy musi wynosić co najmniej pięć lat. Świadczenia dotyczą także osób, które stały się niezdolne do pracy podczas wypadku, który wydarzył się w miejscu pracy lub w drodze do pracy. W tym przypadku powinniśmy otrzymać również świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli tylko byliśmy ubezpieczeni. Wymaga to przedstawienia orzeczenia lekarskiego, relacji świadków, którzy widzieli wypadek oraz dokumentów potwierdzających rehabilitację. Na dodatkowe świadczenia mogą liczyć także osoby niepełnosprawne. Często jednak są one w o wiele lepszej sytuacji niż większość obywateli. Biorąc pod uwagę fakt, że duża liczba pracodawców z uwagi na dogodne warunki opodatkowania szuka właśnie takich pracowników, jest to obecnie, wbrew pozorom, grupa uprzywilejowana. Często duża niepełnosprawność bądź kalectwo jednego lub dwóch członków rodziny sprawia, że fundusze jakie oni pobierają wystarczają na utrzymanie całej rodziny. W tym przypadku nie tylko nie szukają oni pracy, ale też nie starają się o inne świadczenia z różnych tytułów.

Comments

comments