Przyszły system emerytalny w Polsce

Przyszły system emerytalny w Polsce

Jednym z projektów przyszłego systemu emerytalnego w Polsce jest obniżenie składek do Ofe do trzech procent. Pozostałe cztery procent miały by zasilić konto ZUS. Jest to rozwiązanie krótkoterminowe, dlatego też zyskało ono sobie wielu oponentów. Rozwiązanie problemów finansowych tej organizacji przez krótki okres czasu nie naprawi realnych trudności jakie napotka ta organizacja. Szkody mogłyby również powstać w otwartych funduszach emerytalnych. Gospodarowały by one wtedy o wiele mniejszymi środkami i dla wielu przedsiębiorców prowadzenie takiej działalności stało by się już nie opłacalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został już wcześniej zasilony środkami z Rezerwy Demograficznej, mimo to jego sytuacja nie jest najlepsza, a w najbliższych latach będzie ona przedstawiała się jeszcze bardziej niepokojąco. Projektem budzącym wiele zastrzeżeń jest wypłacenie z Ofe wszystkich środków obywatelom. Wtedy jednak nikt nie mógłby zagwarantować, że nie wydadzą oni ich już w ciągu pierwszego roku, a wtedy znów zwrócą się do państwa o pomoc. W ten sposób Ofe straciło by idee swojej działalności, która polega na zabezpieczeniu emerytów na starość i obciążyło jedynie bardziej już niepewnie prosperujący ZUS. Warto jednak rozpatrzyć każdy projekt, gdyż szukanie rozwiania jest obecnie sprawa bardzo naglącą.

Comments

comments