Propozycje systemów emerytalnych i projektów obywatelskich

Propozycje systemów emerytalnych i projektów obywatelskich

Kolejną dość kontrowersyjną propozycją emerytalną jest wypłacenie obywatelom środków z Ofe. Niosło by to jednak zagrożenie polegające na tym, że pieniądze te mogły by zostać od razu wydane przez emeryta, co przeczy idei zabezpieczenia się na starość. W tym wypadku wiele osób na powrót zwróciło by się po pomoc finansową do państwa. Nie jest to więc dobrym pomysłem. Wśród różnych idei i programów pojawił się też projekt złożony przez samych obywateli. Polega on na przejściu na emeryturę po trzydziestu pięciu latach pracy przez kobiety, i czterdziestu lata pracy w przypadku mężczyzn. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób, które stracą prace przed osiągnięciem ustanowionego wieku emerytalnego. Szacowana emerytura mogła by nawet wynosić wtedy do dwóch tysięcy złotych. W przypadku jednak pracodawców nie wygląda to już tak różowo. Początkowa niechęć do zatrudniania takich osób nie była by bezpodstawna, gdyż może to jedynie obciążyć firmę i w przyszłości doprowadzić do problemów finansowych. Bez względu na to, jakie decyzje zostaną podjęte, który projekt przejdzie a który zostanie odrzucony, ciężko wyobrazić sobie prawidłowo prosperujące państwo przy tak niskim wskaźniku urodzeń w stosunku do osób w wieku emerytalnym. Rozwiązania tymczasowe nie są dobrym pomysłem, a na skuteczne rozwiązanie problemów jak na razie nie można mieć większych nadziei.

Comments

comments