Propozycje przyszłego systemu emerytalnego

Propozycje przyszłego systemu emerytalnego

Obecny system emerytalny składa się z trzech filarów. Dwóch obowiązkowych oraz jednego dobrowolnego. W pierwszym filarze do ZUS-u odprowadzane jest około dwanaście procent naszej pensji. Drugi filar, czyli wybrany otwarty fundusz emerytalny zabiera z naszej pensji kolejne siedem procent. Po ukończeniu sześćdziesięciu lat w przypadku kobiety i sześćdziesięciu pięciu w przypadku mężczyzny, obywatel może pobierać emeryturę. Ostatnio jednak pod wpływem niżu demograficznego i starzenia się społeczeństwa powstają nowe postulaty. Jedna z nich jest obniżenie składki do otwartych funduszy emerytalnych do pułapu trzech procent. Pozostała kwota miała by zostać przekazana do ZUS-u. Jest to pewien sposób na znalezienie środków dla funduszu ubezpieczeń społecznych, który z powodu obecnej sytuacji demograficznej ma deficyt. W rzeczywistości otrzymał on już nawet fundusze z Rezerwy Demograficznej gromadzonych właśnie w przypadku takiej sytuacji. Nowy pomysł nie przypadł jednak zbytnio do gustu. Oponenci podkreślają, że pieniądze i tak będą musiały zostać wypłacone, zmieni się jedynie organizacja je odprowadzająca. Przedstawiciele Ofe widzą w tym zagrożenie dla sensu istnienia swojej działalności. Biorąc pod uwagę zmniejszenie składki wielu przedsiębiorców, może się wycofać z tego przedsięwzięcia.

Comments

comments