Programy obywatelskie dotyczące systemu emerytalnego

Programy obywatelskie dotyczące systemu emerytalnego

Jeden z projektów mających usprawnić system emerytalny polega na wcześniejszym wypłacaniu emerytur. W ten sposób kobiety w wieku trzydziestu pięciu lat a mężczyźni czterdziestu mogli by otrzymywać już świadczenia. Jest to korzystne dla tej grupy osób, które utracą pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W ten sposób wysokość świadczenia mogła by bardzo wzrosnąć i wynosić nawet około dwóch tysięcy złotych. Rodzi to jednak nowe problemy po stronie pracodawców, którzy byliby ostrożni w zatrudnianiu takich pracowników. Przejście na taką emeryturę obciążyło by firmę, a w przyszłości przyniosło problemy finansowe przedsiębiorstwu. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie nie są oni skłonni do zatrudniania nowych osób na stałe, wprowadzenie takich projektów mogło by jedynie pogorszyć sytuacje na rynku bezrobotnych. Bez względu na liczbę propozycji, w najbliższym czasie zostaną podjęte fundamentalne decyzje dla każdego z nas. Lepiej więc na bieżąco śledzić rozmowy prowadzone w tej sprawie i w razie zastrzeżeń wygłaszać swoją opinie na wspólnym forum. W ostateczności zawsze można opuścić granice kraju i postarać się o obywatelstwo. Emerytury są tam o wiele wyższe, a renty swobodnie wystarczą na utrzymanie nawet licznej rodziny. Pozostający w kraju warto śledzić rozmowy polityków i przygotować się na zmiany.

Comments

comments