Prawa członka OFE

Prawa członka OFE

Obecnie system emerytalny jest szeroko rozbudowany, co powoduje, że każdy emeryt może czuć się w pełni zabezpieczony. Dzieje się tak, dlatego, że wszystkim członkom Otwartych Funduszy Emerytalnych przysługuje szereg różnorodnych uprawnień, co powoduje, że są oni w pełni zabezpieczeni w wieku emerytalnym. Zaletą jest przede wszystkim to, że każdy uczestnik, może po pewnym czasie zmienić dotychczasowy fundusz na inny. Dodatkowo każdy członek funduszu może także wskazać osobę, która to będzie upoważniona do przejęcia uzbieranych na koncie środków pieniężnych, w razie śmierci ubezpieczonego. Wedle obecnych przepisów prawnych emerytura może pochodzić aż z trzech filarów. Przede wszystkim może, więc ona pochodzić z ZUS, drugiego filaru, ale także i trzeciego filaru, znanego nam, jako otwarty. Trzeci filar jest, bowiem elementem indywidualnego oszczędzania, na które to dobrowolnie się zgadzamy. W chwili, kiedy członek funduszu osiągnie wiek emerytalny wówczas składki są mu wraz z odsetkami wypłacane. Oczywiście każdy członek ma szereg innych uprawnień zaś, jeśli samodzielnie nie wybierzemy funduszu, wówczas to przystąpienie następuje w wyniku losowania. Wówczas to przypisani zostajemy do tego funduszu, jaki to zostanie nam przydzielony w drodze losowania, a tym samym musimy przyjąć jego warunki.

Comments

comments