Poznaj rodzaje ubezpieczeń

Poznaj rodzaje ubezpieczeń

Każdy z nas wie, czym są ubezpieczenia. Jest to nic innego jak pewnego rodzaju zabezpieczenie w razie jakichś określonych sytuacji. Jednak już nie każdy z nas wie, że takie ubezpieczenia można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą grupą są ubezpieczenia osobowe, natomiast druga grupa to ubezpieczenia majątkowe. O ich szczegółowym podziale świadczy kodeks cywilny, a nie widzimisię jakichś osób. Jeśli chodzi o ubezpieczenia osobowe, to są to ubezpieczenia, które zapewniają pokrycie różnego rodzaju potrzeb finansowych, które będą wynikiem określonych w podpisywanej umowie zdarzeń. Przykładem takiegoż zdarzenia może być chociażby choroba, jakieś kalectwo oraz dożycie odpowiedniego wieku. Krótko mówiąc chodzi tutaj o sytuacje życiowe, dotykające każdego przeciętnego człowieka. Takim ubezpieczeniem osobowym może być także ubezpieczenie na życie. Chodzi tutaj o pieniądze, które to są wypłacane naszej rodzinie, w czasie naszej śmierci. Zapewniamy im tym samym byt na kilka najtrudniejszych lat. Jeśli natomiast chodzi o ubezpieczenia majątkowe to dotyczą one niczego innego jak tylko mienia. O nich to mówi artykuł osiemset dwudziesty pierwszy kodeksu cywilnego. Jeśli chodzi o ten typ ubezpieczeń to jego głównym zadaniem jest pokrywanie strat materialnych w wyniku jakiejś szkody. Szkodą może być pożar, powódź, huragan czy też kradzież. Warto wiedzieć, że ubezpieczeniu podlegają wszystkie składniki naszego majątku.

Comments

comments