Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne

Jednym z najważniejszych ubezpieczeń jest ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie mamy do czynienia ze standardowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniami dodatkowymi. W niniejszym artykule zajmiemy się ubezpieczeniem podstawowym określanym, jako publiczne. Mowa tutaj oczywiście o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Takowe ubezpieczenie to obowiązek wszystkich pracodawców zatrudniających swoich pracowników na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć pracownika w Narodowym Funduszu Zdrowia jak i opłacać za niego składkę. To samo dotyczy ubezpieczenia emerytalnego w ZUS. W przypadku, gdy dana osoba pracuje na podstawie innej umowy czy też formy zatrudnienia może ubezpieczyć się sama. Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mają takowe ubezpieczenie opłacane ze środków państwowych. Jednak część osób nawet pracując nie korzysta z tej możliwości i nie ubezpiecza się samodzielnie. W takim przypadku te osoby ponoszą całkowity koszt leczenie czy też ewentualnej hospitalizacji. Dlatego też warto przemyśleć czy ubezpieczenie nie jest dobrym rozwiązaniem. Poza ubezpieczeniem państwowym istniej również możliwość dodatkowych ubezpieczeń w prywatnych firmach ubezpieczeniowych. Takowe ubezpieczenia mogą być niezwykle ciekawe oraz mogą stanowić uzupełnienie podstawowego ubezpieczenia w NFZ. Jak zatem widać warto takowe ubezpieczenia również wziąć pod uwagę.

Comments

comments