Para-emerytury najlepszym produktem

Para-emerytury najlepszym produktem

W polskim systemie emerytalnym funkcjonują trzy filary, Każdy pracujący obywatel musi na swoja przyszłą emeryturę odkładać obowiązkowo przynajmniej w pierwszych dwóch. Zatem przyszła emerytura będzie zatem zależna od składek wnoszonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach pierwszego filaru. Część tej składki ZUS przekaże jednak do wybranego przez nas Otwartego Funduszu Emerytalnego, który będzie te pieniądze inwestował, aby emerytura jego klientów była jak największa. To się dzieje już w ramach drugiego filaru. Dla zainteresowanych postoje trzeci filar, gdzie w ramach między innymi Indywidualnych Kont Ubezpieczeń Emerytalnych wysokość naszego świadczenia emerytalnego się zwiększa. To właśnie trzeci filar ma największy wpływ na wysokość naszej przyszłej emerytury. W naszym kraju nie ma jednak już prawnie możliwości tworzenia funduszów emerytalnych, na których moglibyśmy zbierać na dodatkową pozapaństwową emeryturę. Dzięki temu możliwe było by przejście na emeryturę dużo wcześniej przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe próbują te regulacje jednak obchodzić, tworząc coś w stylu para-emerytury. Opierać się to może np. o umożliwiające oszczędzanie ubezpieczenia na życia. Daje to możliwość przy wkładzie miesięcznym na poziomie około 300 złotych, uzbierać na drugą emeryturę, która miesięcznie może wynieść nawet kilka tysięcy, czyli zdecydowanie więcej niż daje nam ZUS i OFE. Ponadto zebrany kapitał będziemy mogli wypłacić w całości do ręki, a po naszej śmierci istnieje możliwość przekazać go naszym bliskim.

Comments

comments