OFE po raz pierwszy

OFE po raz pierwszy

Wyjaśniając pojecie OFE musimy powiedzieć, że nie jest to nic innego, jak tylko Otwarty Fundusz Emerytalny. Mówimy tutaj także o trzecim filarze emerytalnym, który to dziś cieszy się ogromna popularnością, a wręcz dla niemal każdego człowieka jest niezbędny, gdyż to właśnie od niego zależy system emerytur, jakie to dostaniemy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obecnie mamy do czynienia z trzema filarami emerytalnymi. Jeśli mówimy o pierwszym filarze wówczas mamy na myśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych powszechnie znany nam, jako ZUS. To właśnie tutaj są przekazywane składki emerytalne, które to są każdego miesiąca gromadzone na indywidualnym koncie potencjalnego pracownika. Z kolei drugi filar to Otwarte Fundusze Emerytalne. Takie Otwarte Fundusze tworzone są w ramach Towarzystw Emerytalnych. Ostatni trzeci filar jest całkowicie dobrowolny. Nie musimy się do niego zapisywać, lecz możemy uczynić to, jeśli chcemy. Każdy członek otwartego funduszu ma wiele obowiązków, ale także i możliwości. Przede wszystkim może on po upływie dwóch lat zmienić dany fundusz i wybrać inny, zaś w trzecim filarze składka ubezpieczenia, jaką to ma płacić może ulec zmianie. Z tego też względu może się ona zarówno zmniejszyć jak i zwiększyć. Aby być członkiem funduszu musimy podpisać umowę z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Comments

comments