Od czego chroni nas AC samochodu?

Od czego chroni nas AC samochodu?

Ubezpieczenie OC samochodu nie jest kwestią dyskusyjną. Obowiązek podpisania umowy ubezpieczeniowej i opłacenia składki OC jest bowiem regulowany prawnie. Wynika on z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz z jej nowelizacji z 11 lutego 2012 roku. Przed podjęciem decyzji o wykupieniu AC każdy z nas bierze już jednak pod uwagę wszelkie za i przeciw. Po pierwsze jest to dodatkowy koszt, zastanawiamy się więc, czy na pewno warto. Po drugie zastanawiamy się też jaka ofertę wybrać. O ile właśnie w przypadku ubezpieczenia OC warunki umowy niemal w każdym towarzystwie wyglądają podobnie, wynikają one bowiem z powyższych uregulowań prawnych, to oferty AC w różnych towarzystwach często znacznie się różnią. Kiedy jednak rozważymy te kwestie, to warto zdecydować się również na ubezpieczenie AC samochodu. Zakres jaki ono obejmuje jest bowiem całkiem spory. Dotyczy ono nie tylko szkód związanych z wypadkiem lub kolizją drogową, kradzieżą, czy też zniszczeniem samochodu przez osoby trzecie. Ochroną ubezpieczeniową jesteśmy objęci także w przypadku szkód spowodowanych przez czynniki zewnętrzne ( wybuch, pożar, inne czynniki termiczne i chemiczne) i czynniki atmosferyczne (grad, powódź, huragan, lawina, uderzenie pioruna, osuwanie bądź zapadanie się podłoża jak również wszelkie inne niszczące działające siły przyrody.)

Comments

comments