Obowiązujące kary za brak aktualnej polisy OC

Obowiązujące kary za brak aktualnej polisy OC

Brak obowiązkowej składki OC w przypadku kontroli może mieć dla właściciela pojazdu przykre konsekwencje. (Fundusz Gwarancyjny pracuje też nad specjalną bazą, dzięki której łatwej będzie wychwycić osoby, które opóźniają się z opłatą składki). Konsekwencje jej nieopłacenia są całkiem poważne i w myśl nowy przepisów coraz bardziej rygorystyczne. Postanowienia te wynikają z przepisów, które weszły w życie w tym roku, a także nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 11 lutego 2012 roku. W ubiegłym roku obowiązywały jeszcze stare stawki i wynosiły one dla przykładu 500euro czyli 1980zł w przypadku samochodów osobowych i 800euro czyli 3170zł w przypadku samochodów ciężarowych. Obecne stawki są naliczane na postawie minimalnego wynagrodzenia w Polsce i wynoszą one dwukrotność minimalnej płacy, a więc 3000zł (samochody osobowe) i trzykrotność czyli 4500zł (samochody ciężarowe). Kara taka jest naliczana już przy jednodniowej zwłoce z opłaceniem składki. Osoba, która spóźnia się z opłatą od 1 do 3 dni musi liczyć się z karą w wysokości 600zł. Osoba, która zalega z płatnością przez okres od 4 do 14 dni zapłaci 1500zł. Zaś dłużnik, który przekroczy okres dwóch tygodni musi liczyć się z konsekwencjami w postaci kary wynoszącej 3000zł. Takie sankcje dotyczą samych opóźnień w płatnościach. W przypadku kolizji zaś osoba bez aktualnej polisy będzie musiała nie tylko wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej, ale też ponieść wszelkie koszty związane z likwidacją szkody.

Comments

comments