Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

Na rynku mamy do czynienia z wieloma firmami czy też mówiąc inaczej towarzystwami ubezpieczeniowymi. Istnieje również szereg różnych form ubezpieczeń. Jedne z nich można określić, jako ubezpieczenia obowiązkowe, a inne, jako ubezpieczenia nieobowiązkowe. Jako doskonały przykład ubezpieczenia obowiązkowego można podać obowiązkowe ubezpieczenie samochodu od odpowiedzialności cywilnej. Właśnie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnym OC samochodów zajmiemy się w niniejszym artykule. Dlaczego takowe ubezpieczenie jest tak ważne? Otóż jak sama nazwa mówi ubezpieczenie to jest wykupowane w trosce o zabezpieczenie się przed finansowymi skutkami własnych działań. Właśnie w kontekście wszystkich poczynionych na drodze szkód przez nas wobec innych użytkowników czy też ich mienia niezbędne jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to na tyle ważne, że zostało wszystkim właścicielom pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego narzucone odgórnie przez przepisy prawa obowiązującego w naszym kraju. Brak posiadania aktualnego, ważnego, czyli opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlega karze mandatu. Nie mówiąc już o tym, iż w przypadku kolizji czy wypadku obywatel, który spowodował takowe zdarzenie, a którego samochód nie jest ubezpieczony będzie zmuszony pokryć wszystkie straty finansowe z własnej kieszeni. W przypadku gdyby miał wykupione ubezpieczenie takowe koszty pokryłby ubezpieczyciel.

Comments

comments