Obecne zasady odchodzenia na emeryturę w służbach mundurowych

Obecne zasady odchodzenia na emeryturę w służbach mundurowych

Reforma emerytalna, która miała miejsce w roku 1999, wprowadziła w naszym kraju zasadę, że każdy pracujący obywatel odkłada na swoja emeryturę, przynajmniej w tej części, gdzie składki emerytalne są inwestowane w jeden z funduszy emerytalnych. Jednak ta reforma nie objęła swoim zasięgiem pracowników służb mundurowych, a więc miedzy innymi policjantów, strażaków czy żołnierzy zawodowych. W zasadach przechodzenia na emeryturę w tych służbach nic się wtedy nie zmieniło, nadal nie były odprowadzane składki emerytalne z uposażeń policjantów czy wojskowych. Jeszcze do obecnego roku zasady przechodzenia w służbach mundurowych są takie, że można odejść na emeryturę już po przepracowaniu 15 lat, wtedy emerytura będzie wynosiła 40 procent ostatniego uposażenia, mowa jest tutaj o wypłacie z ostatniego miesiąca służby. Jeśli w służbach mundurowych ktoś przepracuje więcej niż 15 lat, za każdy dodatkowy rok w mundurze jest mu doliczane po 2,6 procenta więcej, jeśli natomiast dana osoba pracowała gdzieś przed wstąpieniem do służb mundurowych, za każdy taki przepracowany rok otrzymuje większą emeryturę o 1,3 procenta. Istnieje pewne maksimum dla wysokości (procentowej) takiej emerytury mundurowej, nie może ona wynosić więcej niż 75 procent ostatnio pobieranego uposażenia, a jeżeli funkcjonariusz otrzymuje dodatkowo grupę inwalidzką powstałą w związku z pełnioną służbą, jego łączna emerytura nie może być większa niż 80 procent ostatnio pobieranego świadczenia pieniężnego z tytułu służby.

Comments

comments