O ubezpieczeniach społecznych

O ubezpieczeniach społecznych

Mówiąc o różnych rodzajach ubezpieczeń z całą pewnością nie można nie wspomnieć chociaż w kilku słowach o grupie tak zwanych ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne to jeden z ważniejszych instrumentów państwowych, który wykorzystywany jest do prowadzenia polityki społecznej. Ubezpieczenia społeczne nie są jednolitą grupą. Dzieli się je na kilka rodzajów. Jeśli kryterium klasyfikacji będzie zakres świadczeń, które należą się danej osobie to wtedy ubezpieczenia społeczne podzielimy na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, ubezpieczenia chorobowe oraz ubezpieczenia wypadkowe. Ubezpieczenia rentowe dzielą się z kolei dalej na rentę inwalidzką, szkoleniową oraz rentę rodzinną. W przypadku ubezpieczeń emerytalnych chodzi o wypłatę określonej sumy pieniędzy wszystkim tym osobom, które osiągnęły wiek określany jako emerytalny. Wypłata taka następuje w każdym miesiącu. W przypadku ubezpieczeń rentowych wypłaca się również określoną sumę pieniędzy, ale wypłata ta ma miejsce tylko w ściśle określonym czasie, który został określony przez komisję, która zajmuje się przyznawaniem rent. Renta inwalidzka to renta, na którą możemy liczyć wtedy, kiedy komisja stwierdzi, że występuje u nas niezdolność do pracy. Niezdolność ta może mieć charakter czasowy lub trwały. Renta szkoleniowa jest specjalnym dodatkiem, który przysługuje osobom, którym przyznano rentę inwalidzką. Dodatek ten ma ścisłe przeznaczenie: można go wykorzystać na zdobycie nowego zawodu.

Comments

comments