O ubezpieczeniach społecznych

O ubezpieczeniach społecznych

Jeśli mówimy o ubezpieczeniach to zazwyczaj mamy na myśli ubezpieczenia na życie czy też od następstw nieszczęśliwych wypadków. Tymczasem istnieje jeszcze inna, duża grupa ubezpieczeń, które określa się mianem ubezpieczeń społecznych. Zaliczane są one do ubezpieczeń obowiązkowych. Każdy z nas więc prędzej czy później zetknie się z tym rodzajem ubezpieczenia. Ubezpieczenia społeczne są bardzo istotnym elementem polityki społecznej państwa. Trudno wyobrazić sobie bez nich działanie społeczeństwa. Ubezpieczenia społeczne dzielą się na cztery rodzaje. Wyróżnia się więc ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Ubezpieczenie emerytalne określane jest jako świadczenie, które upoważniona osoba otrzymuje co miesiąc. Jest ono wypłacane tym osobom, które osiągnęły tak zwany wiek emerytalny. Z ubezpieczeń emerytalnych korzystają także wszyscy ci, którzy zaliczani są do tych grup zawodowych, które mogą wcześniej odchodzić na emeryturę. Chodzi tutaj między innymi o policjantów oraz żołnierzy. Obecnie jest zmieniono nieco zasady wcześniejszego odchodzenia na emeryturę. Ubezpieczenie rentowe również jest wypłacane co miesiąc. Dostają je jednak tylko te osoby, które uzyskały pozytywną opinię odpowiedniej komisji lekarskiej. Komisja ta musi stwierdzić, że dana osoba na stałe lub jedynie czasowo jest niezdolna do pracy. Ubezpieczenie chorobowe to między innymi pieniądze, które wypłacane są podczas urlopu macierzyńskiego.

Comments

comments