O rodzajach ubezpieczeń

O rodzajach ubezpieczeń

Jeśli mówimy o ubezpieczeniach z całą pewnością nie możemy zapomnieć o ich podziale. Ubezpieczenia nie są bowiem jednolitą kategorią. Dzieli się je na kilka rodzajów w zależności od kryterium, które służy za podstawę tego podziału. Najczęściej wszystkie rodzaje ubezpieczeń kwalifikuje się do jednej z dwóch następujących grup: ubezpieczenia gospodarcze oraz ubezpieczenia społeczne. Te ostatnie określa się także mianem ubezpieczeń socjalnych. Jeśli pod uwagę weźmiemy przedmiot ubezpieczenia to ubezpieczenia gospodarcze podzielimy na majątkowe oraz osobowe. W 1990 roku wprowadzono ustawę, na mocy której ubezpieczenia gospodarcze podzielono na dobrowolne oraz obowiązkowe. Ubezpieczenia dzielą się także na dwie następujące grupy: ubezpieczenia na życie oraz wszystkie inne pozostałe ubezpieczenia osobowe, a także te określane jako majątkowe. Ubezpieczenia majątkowe to wszystkie te ubezpieczenia, które obejmują mienie. Jeśli więc chcemy na przykład ubezpieczyć dom skorzystamy właśnie z ubezpieczenia majątkowego. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się także ubezpieczenie tak zwanego mienia ruchomego, które obecne jest w gospodarstwie rolnym. Jeśli natomiast chcemy si ę ubezpieczyć na przykład od następstw nieszczęśliwych wypadków to wtedy skorzystamy z ubezpieczenia osobowego. Ubezpieczeniem osobowym jest także bardzo popularne ubezpieczenie na życie. Dodatkowo wyróżnić można takie rodzaje ubezpieczeń jak ubezpieczenie posagowe czy rentowe.

Comments

comments