O przechodzeniu na emeryturę

O przechodzeniu na emeryturę

Każdy, kto zdecydował się na wykonywanie pracy zawodowej prędzej czy później przejdzie na emeryturę. Kiedy jednak może to nastąpić? Przejście na emeryturę wyznaczane jest przez osiągnięcie wieku emerytalnego. Aby można było bowiem przejść na emeryturę należy osiągnąć określony w odpowiednich przepisach wiek. Można oczywiście mówić również o emeryturze wcześniejszej, ale to są sytuacje wyjątkowe. Na terenie Polski kobieta, które przejść na emeryturę jeszcze do niedawna musiała pracować do ukończenia sześćdziesiątego roku życia. W przypadku mężczyzn wiek ten był o pięć lat dłuższy i wynosił sześćdziesiąt pięć lat. Obecnie jednak rozpoczęła się reforma emerytalna, której celem jest wydłużenie wieku emerytalnego. W przypadku mężczyzn różnica ta będzie niewielka. Będzie wynosiła bowiem jedynie dwa lata. Zdecydowano, że mężczyźni będą mieli prawo do przechodzenia na emeryturę w wieku sześćdziesięciu siedmiu lat. Taki sam wiek emerytalny ustalono w przypadku kobiet. W tym wypadku różnica jest więc znacząca. Trzeba jednak podkreślić, że wiek emerytalny będzie wydłużany stopniowo aż do 2020roku. Oznacza to więc, że kolejne osoby będą miały wiek emerytalny wydłużany stopniowo. Wszystko uzależnione jest od tego w którym roku przyszły na świat. Z całą pewnością takie stopniowe zmiany są lepsze niż nagłe wprowadzanie zmian bardzo drastycznych.

Comments

comments