O pierwszym filarze

O pierwszym filarze

Jeśli mówimy o systemie emerytalnym w Polsce z całą pewnością nie możemy zapomnieć o pierwszym filarze polskiego systemu emerytalnego. Pierwszy filar związany jest z tak zwanym systemem repartycyjnym. Co to oznacza? Chodzi w tym wypadku o to, że jeśli jesteśmy już na emeryturze to nasza emerytura nie pochodzi ze składek, które zostały nam zabrane, ale ze składek tych osób, które pozostają ciągle aktywne zawodowo, czyli tych, którzy ciągle pracują. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zabiera 19,52% wynagrodzenia, które udaje nam się wypracować. Nie wszystkie te składki przeznaczone są jednak na wypłatę emerytur z pierwszego filaru. Z tych 19,52% 3,3% trafia bowiem do tak zwanego drugiego filaru, czyli do otwartego fundusze emerytalnego. Fundusz emerytalny wybierany jest przez każdą osobę indywidualnie i nikt nie może nam narzucić z usług jakiego funduszu mamy korzystać. Obecnie system repartycyjny jest stopniowo niwelowany. Ma to doprowadzić do wypłacania emerytury z pierwszego filaru, który będzie oparty na systemie kapitałowym. Mówiąc o tym filarze trzeba podkreślić, że jest on skuteczny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pobierane składki wystarczają w zupełności na wypłacanie emerytur. Liczba osób pracujących musi więc przewyższać liczbę osób, które pobierają emeryturę. W przeciwnym razie zabraknie pieniędzy na wypłaty emerytur.

Comments

comments