O funkcjach ubezpieczeń

O funkcjach ubezpieczeń

Aby rozmowa na temat ubezpieczeń była kompletna z pewnością należy chociaż w kilku słowach poruszyć zagadnienie dotyczące funkcji jakie pełnią ubezpieczenia. Każdy z nas z pewnością potrafi określić jakie funkcje ubezpieczenia pełnią dla osoby, która jest ubezpieczona. Przede wszystkim dają ogromne poczucie bezpieczeństwa, że jeśli nawet wydarzy się w naszym życiu coś złego to pieniądze pochodzące z ubezpieczenia pomogą nam się z tym uporać. Ubezpieczenia spełniają jednak także inne ważne funkcje. Pierwsza funkcja określana jest jako ochronna i właściwie zazębia się ona z potocznym rozumieniem roli jaką w naszym życiu odgrywają ubezpieczenia. Ubezpieczenie mają bowiem za zadanie ochronić nas przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami zdarzeń losowych, które mogą się nam przytrafić. Kolejna funkcja ubezpieczeń określana jest jako funkcja finansowa. Pieniądze, które zbierane są na koncie danej osoby ubezpieczonej zawsze tworzą pewne rezerwy finansowe, które mogą zostać wykorzystane w celu poprawienia tempa w jakim zachodzi rozwój gospodarki. Bardzo istotną funkcją ubezpieczeń jest tak zwana funkcja prewencyjna. W tym ujęciu zadaniem każdego ubezpieczenia jest zmniejszanie ryzyka powstania określonej szkody lub też kiedy ona już powstanie zmniejszanie jej negatywnych skutków, które mogą się pojawić. Wydaje się, że ta funkcja zaliczana jest do najważniejszych jeśli chodzi o osoby, które z ubezpieczeń korzystają.

Comments

comments