O co chodzi w systemie emerytalnym?

O co chodzi w systemie emerytalnym?

Obecnie system ubezpieczeń społecznych oparty jest o trzy filary. To na ich podstawie oszacowana zostanie nam wysokość i wypłacana będzie nasza przyszła emerytura. Pierwszy filar powiązany jest ściśle z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i realizowaniu tak zwanej ,,umowy pokoleniowej”. Każdy pracodawca w imieniu swoich pracowników odprowadza składki na indywidualne konta ubezpieczeniowe. Z wpłacanych na bieżąco składek finansowane są wypłaty obecnych emerytów. Z kolei na nasze emerytury wpłacać będą młodsze pokolenia. Drugi filar są to pieniądze z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na polskim rynku funkcjonuje kilkanaście tego typu funduszy. Naszym zadaniem jest wybranie jednego, gdzie na specjalnym subkoncie znajdzie się część pieniędzy wpłacanej do ZUS. Z kolei Fundusze Emerytalne zajmują się inwestowanie, tak aby emerytury ich klientów były jak najwyższe po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ostatni etap to trzeci filar, który nie jest co prawda obowiązkowy, warto się jednak zastanowić nad taką inwestycją, bo wysokość naszej emerytury może znacznie wzrosnąć. Polega to gromadzeniu pieniędzy na Indywidualnych Kontach Emerytalnych, które  są następnie lokowane, przez co nasz kapitał wzrasta. Ostatnio dość popularne stało się wpłacanie miesięcznie około 200 – 300 złotych które są przez fundusz umieszczane na lokatach. Po zakończeniu przejściu na emeryturę uzbierane pieniądze możemy wyciągnąć do ręki bądź powiększyć wysokość miesięcznego świadczenia nawet o kilka tysięcy złotych.

Comments

comments