Nowe zasady emerytalne dla służb mundurowych

Nowe zasady emerytalne dla służb mundurowych

Jeszcze do roku bieżącego obowiązują w służbach mundurowych dotychczasowe zasady emerytalne, zgodnie z którymi policjant czy też żołnierz lub strażak mogą odejść na emeryturę już po przepracowaniu 15 lat, przy czym wysokość takiej emerytury wynosi 40 procent ostatnio pobieranego uposażenia za pracę. Taka sytuacja ostatnio coraz częściej bulwersowała dużą część społeczeństwa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy został wydłużony wiek emerytalny zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn oraz zlikwidowane zostały tak zwane emerytury pomostowe. W związku z powyższym powstała nowa ustawa emerytalna dla służb mundurowych, która będzie miała zastosowanie dla tych policjantów czy żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną służbę po dniu 31 grudnia 2012 roku. Nowe zasady emerytalne służb mundurowych wprowadzają zmianę zarówno co do wieku, kiedy można będzie przejść na emeryturę, jak też i co do wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego. I tak można będzie przejść na emeryturę po spełnieniu łącznie dwóch warunków – osiągniecie wieku 55 lat oraz przepracowanie w służbach mundurowych co najmniej 25 lat. W takiej sytuacji emerytura będzie ustalona na 60 procent uposażenia, przy czym nie będzie ona brane z ostatniego miesiąca służby, lecz będzie to średnia z 3 lat wybranych przez funkcjonariusza. Jeżeli nie dokona on takiego wyboru, będą brane pod uwagę 3 ostatnie lata służby.

Comments

comments