Nowa reforma emerytalna w naszym kraju

Nowa reforma emerytalna  w naszym kraju

Do roku 1999 w Polsce obowiązywała inna reforma emerytalna. Dopiero po tym okresie polski rząd wprowadził szerokie zmiany, które miały być początkiem lepszych wynagrodzeń dla osób będących na emeryturze. Nowa reforma uchwalona w 1999 roku wprowadziła o systemu emerytalnego III filary. Każdy z tych filarów inaczej otrzymuje i gospodaruje pieniędzmi jakie w przyszłości maja być wypłacane na nasze emerytury. I filar jest filarem podstawowym czyli to na nim odkładane są składki pochodzące z naszych wypłat. Każda osoba zatrudniona legalnie i ubezpieczona musi opłacać takie składki. Przeważnie w naszym imieniu robi to pracodawca. Wówczas po przejściu na emeryturę z I filaru wypłacana jest większa część naszej emerytury. Obecnie jak wiadomo wiek emerytalny został wydłużony i zarówno kobiety jak i mężczyźni muszą pracować do 67 roku. Ma to jak podkreśla rząd podnieść wartość tego pierwszego filaru. Dzięki dłuższej pracy mamy mieć możliwość gromadzenia na nim dużej ilości składek. Jak wiadomo to pracodawca musi wpłacać nasze składki na emeryturę. Gdy jednak nie jesteśmy pewni, że owe składki są płacone zawsze możemy udać się do ZUSU i tam poprosić o dokumenty, które potwierdzą to iż takie składki są za nas płacone. Jest to bardzo ważne ponieważ wówczas mamy pewność, że nasza emerytura nie jest zagrożona. W momencie kiedy nie pracujemy i I filar nie jest przez nas opłacany warto samemu gromadzić potrzebne pieniądze na późniejsze lata. Obecnie jak wiadomo ze względu na złą sytuację rynkową i na rynku pracy wielu z nas rezygnuje z takich składek przez co ma większe wypłaty.

Comments

comments