Nieobowiązkowe ubezpieczenie pojazdów

Nieobowiązkowe ubezpieczenie pojazdów

Jeżeli mówimy o ubezpieczeniach samochodów czy ogólnie rzecz biorąc pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego musimy wspomnieć o dwóch grupach takowych ubezpieczeń. Po pierwsze mowa tu o ubezpieczeniach obowiązkowych, a po drugie o ubezpieczeniach nieobowiązkowych. Jak zapewne każdy właściciel pojazdu wie do pierwszej grupy zaliczamy popularne OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Bez niego nie wolno zgodnie z przepisami prawa poruszać się po drogach publicznych. Drugą grupą są ubezpieczenie nieobowiązkowe. W kontekście samochodów czy ogólnie pojazdów do tej grupy najczęściej zaliczamy AC i NNW, czyli odpowiednio ubezpieczenie autocasco oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co obejmują takowe ubezpieczenia? Otóż pakiety takowych ubezpieczeń najczęściej obejmują wszystkie sytuacje, w których masz samochód czy pojazd może doznać uszczerbku zarówno z przyczyn innych użytkowników dróg, osób trzecich czy zdarzeń losowych. Mowa tutaj o zniszczeniu samochodu, kradzieży jego lub rzeczy w nim się znajdujących, wypadków związanych z działaniem osób trzecich czy też na przykład zderzeń ze zwierzyną. Ubezpieczenia takowe mogą obejmować zarówno szkody dokonane na mieniu, jakim jest samochód lub też te związane z utratą zdrowia lub nawet życia właściciela lub też pasażerów. Ubezpieczenia można wykupywać osobno, lecz jak to pokazuje rynek ubezpieczeń tańsze są całe pakiety ubezpieczeń obejmujące ubezpieczenia obowiązkowe oraz te nieobowiązkowe.

Comments

comments