Które ubezpieczenia są niezbędne?

Które ubezpieczenia są niezbędne?

Pozornie może się wydawać, że comiesięczna składka ubezpieczeniowa jest w istocie zbędnym wydatkiem. Nie jest to może duża suma w skali naszego budżetu domowego, jednak kilkadziesiąt złotych miesięcznie, jak głosi porzekadło, piechotą nie chadza. Rzeczywiście, może się zdarzyć, iż w niektórych przypadkach będziemy przez lata płacić składkę, tymczasem nie zajdzie żadne zdarzenie, wskutek którego będziemy mogli otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe. W tym miejscu należy zauważyć, że sensem ubezpieczenia nie jest dostarczenie nam korzyści i określonych profitów finansowych. Ma ono jedynie dać nam rekompensatę za przykładowo utracone zdrowie lub zdolność do pracy, a ponadto zapewnić przynajmniej minimalny standard życia przez jakiś czas, choć zapewne znacznie niższy, niż posiadaliśmy przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego. W związku z powyższym, bardzo ważne jest posiadanie ubezpieczenia na życie, a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Da ono nam odszkodowanie w razie wypadku, a w sytuacji skrajnej, czyli naszej śmierci, pieniądze otrzyma nasza rodzina. Jeśli jesteśmy kierowcami, bardzo przydatne będzie także ubezpieczenia autocasco. Pozwoli nam ono uzyskać odszkodowanie, jeśli ktoś ukradnie nam samochód, a także w razie zaistnienia wypadku, nawet jeśli zdarzył się on z naszej winy. Dla osób aktywnych, którym choroba może znacząco skomplikować plany zawodowe, pomocne będzie także ubezpieczenie zdrowotne.

Comments

comments