Krótka historia ubezpieczeń

Krótka historia ubezpieczeń

Wbrew obiegowej opinii ubezpieczenia wcale nie narodziły się kilkanaście lat temu. Ich historia jest całkiem długa. Początki ubezpieczeń sięgają aż czasów starożytnych. Uważa się, że w odpowiednikami ówczesnych ubezpieczeń były wówczas tak zwane formy pomocy wzajemnej, które w społecznościach starożytnych były bardzo mocno rozwinięte. Już około dwa tysiące lat temu na terenie Bliskiego Wschodu funkcjonowały umowy zawarte między tymi, którzy wędrowali w karawanach. Umowy te zakładany, że w razie jakichkolwiek wydarzeń losowych wszelkie powstałe szkody zostaną pokryte wspólnie. Podobne zwyczaje miały miejsce wśród Żydów, którzy zamieszkiwali tereny Palestyny. Umowy te dotyczy jednak osłów. Jeśli któryś z Żydów stracił osła to szkody pokrywane były przez ogół. Na terenie Grecji w IV wieku przed narodzinami Chrystusa funkcjonowało coś, co obecnie uważa się za połączenie kredytu oraz ubezpieczenia. Mowa o słynnej pożyczce morskiej. Pieniądze z niej pochodzące miały na celu sfinansowanie planowanych podróży morskich. Ubezpieczenia na życie również nie są wymysłem nam współczesnych. Ich historia sięga 1583 roku. To właśnie wtedy narodziły się ubezpieczenia, które oferowano marynarzom. Miały one być wypłacane w przypadku, kiedy na morzy nastąpił zgon lub statek został zaatakowany przez piratów. Wtedy ubezpieczenia na życie nie były jednak samodzielne. Wchodziły one w skład ubezpieczenia wiezionego ładunku.

Comments

comments