Krótka historia ubezpieczeń

Krótka historia ubezpieczeń

Wielu z nas myśli, że ubezpieczenia narodziły się stosunkowo niedawno. Tymczasem już w okresie starożytnym można wskazać wydarzenia czy rozwiązania, które stanowiły praprzodków ubezpieczeń w znanej nam obecnie formie. Uważa się powszechnie, że idea ubezpieczeń wywodzi się z obecnych w starożytności idei wzajemnej pomocy, która była organizowana przez członków różnych organizacji. Ciekawym jest fakt, że już na terenie Bliskiego Wschodu ci, którzy wędrowali w karawanach zawierali między sobą porozumienia, które regulowały kwestie związane ze stratami w razie jakiegokolwiek wypadku. Wszyscy członkowie karawany byli zobowiązani do wspólnego pokrywania powstałych strat. Starożytna Grecja w IV wieku przed narodzinami Chrystusa była natomiast krajem, w którym finansowano podróże morskie. Rozwiązanie to stanowiło coś pośredniego między kredytem a ubezpieczeniem. Zalążki ubezpieczeń były także obecne na terenach obecnej Italii. W Anglii natomiast pojawiła się pierwsza polisa na życie. Miało to miejsce w roku 1583. Było to ubezpieczenie, które gwarantowało odszkodowanie w razie śmierci na morzu. Nie działało ono jednak samodzielnie. Było niejako połączone z ubezpieczeniem towarów, które znajdowały się na statku. Średniowiecze to z kolei czas, kiedy pojawiło się coś, co przypomina obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe. Były to tak zwane gildie. W razie potrzeby wspierały one swoich członków.

Comments

comments