Kogo, na jak długo i gdzie obowiązuje umowa OC?

Kogo, na jak długo i gdzie obowiązuje umowa OC?

Ubezpieczenie OC jest w naszym kraju ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz jej nowelizacji z 11 lutego 2012 roku. Zgodnie z treścią tej ustawy do obowiązkowego ubezpieczenia zobowiązani są właściciele samochodów, pojazdów wolnobieżnych, motorowerów, motocykli, a także ciągników rolniczych i przyczep. Umowa standardowo jest zawierana na okres jednego roku. Na krótszy okres można ją podpisać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Po upływie tego okresu jest automatycznie przedłużana, pod warunkiem, że zostanie opłacona składka ubezpieczeniowa. Jeśli zaś chcemy zakończyć współpracę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym i zerwać umowę, to powinniśmy to zrobić na minimum jeden dzień przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy. Podpisać zaś należy ją najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu. Zakres obowiązywania ubezpieczenia OC nie obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Polski. Jest on znacznie szerszy. W jego skład wchodzą bowiem wszystkie państwa przynależące do tzw. Porozumienia Wielostronnego, a mianowicie (w kolejności alfabetycznej): Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, ponadto określone terytoria takie jak Lichtenstein, Monako, San marino, Wyspy Normandzkie, Gibraltar, Wyspa Man i Wyspy Owcze.

Comments

comments