Kogo i w jaki zakresie chroni ubezpieczenie OC?

Kogo i w jaki zakresie chroni ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie właściciela OC samochodu należy do grupy tzw. ubezpieczeń obowiązkowych. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz z jej nowelizacji z 11 lutego 2012 roku. Bardzo często jest ono określane po prostu jako ubezpieczenie samochodu. Wnikają z tego pewne nieścisłości. Ubezpieczenie OC nie jest bowiem ubezpieczeniem pojazdu, a osoby. Obejmuje ono każdą osobę, która w okresie obowiązywania umowy poruszając się ubezpieczonym pojazdem spowodowała szkodę. Szkoda ta może dotyczyć zarówno osoby jak i mienia. W razie wystąpienia szkody to ubezpieczyciel ponosi koszty finansowe związane z jej likwidacją i wypłatą odszkodowania . Wartość tego odszkodowania nie może jednak przekroczyć wysokości sumy gwarancyjnej. W myśl nowych przepisów wynosi ona równowartość 5mln euro jeśli doszło do szkody na osobie i 1 mln euro jeśli w skutek szkody ucierpiało czyjeś mienie. Kwoty ubezpieczenia przelicza się na złotówki na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wystąpienia szkody. Należy tez pamiętać, że sumy te odnoszą się do jednego zdarzenia drogowego, niezależne od tego, jak duża ilość osób została poszkodowania w zdarzeniu. Chociaż sumy te wydają się zawrotne, to należy pamiętać, że nie zawsze odnoszą się one tylko do niewielkiej stłuczki. W przypadku karambolu, w którym zostało poszkodowanych kilkanaście osób lub kiedy zastało poważnie zagrożone czyjeś życie lub zdrowie wartości te nie robią już aż takiego wrażenia.

Comments

comments