Kiedy i jakie ubezpieczenie turystyczne warto wykupić?

Kiedy i jakie ubezpieczenie turystyczne warto wykupić?

Do każdego wyjazdu niezależnie od jego celu czy charakteru najeży się odpowiednio przygotować. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o skompletowanie bagażu, ale też o przygotowanie się na różne okoliczności i wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenie takie jest szczególnie korzystne z punktu widzenia osób, które zamierzają podjąć pracę lub naukę za granicą lub planują tam dłuższy pobyt, a także dla osób, które wyjeżdżają na krótko, ale stosunkowo często opuszczają granice kraju. Tego typu ubezpieczenia są też szczególnie zalecane klientom biur podróży. Podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego obejmuje przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia oraz pomoc w podróży. Ponadto możemy jednak skorzystać z szeregu pakietów (dostosowanych do naszych indywidualnych potrzeb, celu i charakteru, planowanego przebiegu wyjazdu). Możemy więc ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Wtedy w momencie wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność finansowa przejdzie na ubezpieczyciela. Możemy również ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (tego typu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem przede wszytki wypadki skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu). Ponadto możemy też ubezpieczyć się na wypadek zaistnienia szeregu innych okoliczności związanych np. z odwołaniem imprezy turystycznej, anulowaniem biletu lotniczego czy rezerwacji hotelowej. Kolejna kwestia dotyczy także ubezpieczenia bagażu turystycznego.

Comments

comments