Jakie zawody podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC?

Jakie zawody podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC?

Wykonywanie każdego zawodu wiąże się z mniejszą lub większą odpowiedzialnością. Zazwyczaj ci, którzy wykonują najbardziej odpowiedzialne zadania zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC z racji wykonywanego zawodu dzieli się bowiem a naszym kraju na dobrowolne i obowiązkowe. Obowiązek ten wynika z określonych aktów prawnych i rozporządzeń wydawanych przez Ministerstwo Finansów. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wiąże się w tym przypadku ze szkodami powstałymi w wyniku wykonywania określonych czynności zawodowych. Szkody te mogą dotyczyć mienia osób trzecich (mówimy wtedy o szkodach rzeczowych), osób trzecich (tzw. szkody osobowe), a także czystych strat finansowych (o szkodzie takiej mówimy, gdy na skutek działań lub zaniedbań ubezpieczonego osoba trzecia poniosła szkodę materialną związaną np. z utratą dochodu). Ilość zawodów objęta ubezpieczeniem obowiązkowym jest całkiem spora. Obowiązek ten dotyczy miedzy innymi: adwokatów, agentów ubezpieczeniowych, architektów, doradców podatkowych, inżynierów budownictwa, komorników sądowych, lekarzy i dentystów, notariuszy, organizatorów imprez masowych, podmiotów prowadzących badania kliniczne środków leczniczych, podmiotów przyjmujących zamówienie na świadczenia zdrowotne, przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa, podmiotów uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pośredników w obrocie nieruchomościami rolników, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości.

Comments

comments