Jak ubiegać się o emeryturę

Jak ubiegać się o emeryturę

O emeryturę mogą ubiegać się nie tylko osoby, które mają tzw. wiek emerytalny, ale też takie, które pracowały w szkodliwych warunkach. O przyznaniu takiego świadczenia decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek w tej instytucji. Jeśli obywatel urodził się po tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym roku, wniosek musi złożyć samodzielnie. Jeśli urodził się przed tym rokiem wniosek może złożyć także płatnik jego składek. Idąc do urzędu, należy wziąć z sobą kilka dokumentów. Muszę one przedstawiać okresy, w jakich podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym Niezbędny będzie też wykaz zawierający wysokość naszych zarobków. Może to być oświadczenie wydane przez zakład pracy na specjalnym druku, legitymacja ubezpieczeniowa, umowa o pracę lub inne. Wysokość emerytury liczy się na podstawie dwudziestu lat wstecz od chwili złożenia wniosku. Ważny jest również fakt pobierania środków przedemerytalnych, okres chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, a więc i zasiłki wtedy pobierane. Jak widać są to skomplikowane obliczenia. W większości przypadków emeryci nie są zadowoleni z ostatecznej decyzji tej instytucji. Można jednak już wcześniej określić wysokość własnej emerytury, korzystając z specjalnych aplikacji bądź wzorów. W ten sposób można otrzymać w przybliżeniu kwoty i uniknąć rozczarowania.

Comments

comments