Inwalida wojskowy a prawo do emerytury

Inwalida wojskowy a prawo do emerytury

Coraz popularniejszy staje się dziś temat prawa do emerytury dla inwalidy wojskowego. Bardzo często zdarza się, bowiem tak, że dana osoba jest inwalidą wojennym, ponieważ związana była ze służą wojskową w tak zwanej trzeciej grupie. W chwili, kiedy to inwalida wojenny ma już ustalone prawo do uzyskania świadczeń emerytalnych, musi wiedzieć, że działania w tym kierunku opierają się na przepisach zawartych w ustawie z roku 1979. Ustawa ta mówi o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych a także ich całych rodzin. W tym momencie każdy inwalida wojenny może także przejść na wcześniejszą emeryturę. Niestety możliwość ta istnieje jedynie dla osób, które to urodziły się przed rokiem 1949. Emerytura tego typu zawsze opiera się na zasadach ogólnych. Z tego też względu przejście w wiek emerytalny może odbyć się dopiero po ukończeniu sześćdziesiątego piątego roku życia. Wówczas to zainteresowana osoba uzyskuje status inwalidy wojennego, oraz zostaje mu przyznana zasłużona renta. Jeżeli dana osoba nie w pełni spełnia warunki określone w ustawie w tym momencie uzyskanie świadczeń emerytalnych staje się niemożliwe. Przepisy służby mundurowej ustalają, bowiem jasne granice, które to wyznaczają, komu przysługuje renta inwalidzka a także emerytura. Dzięki temu uzyskują ją te osoby, którym to w pełnym stopniu przysługuje.

Comments

comments