Gdy nie zapiszemy się sami do OFE

Gdy nie zapiszemy się sami do OFE

Od czasu powstania reformy emerytalnej pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku istnieje obowiązek przynależności do jednego z Otwartych Funduszy Emerytalnych osób, które spełniają jednocześnie 2 warunki: urodzenie po dniu 31 grudnia 1968 roku oraz rozpoczęcie po raz pierwszy pracy, gdzie odprowadzane są przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne. Jest to niby obowiązek, jednak nie jest przewidziana żadna sankcja dla osób, które w terminie, to jest podczas pierwszych miesięcy pracy, nie wybiorą same funduszu i nie zapiszą się do niego. W takiej sytuacji ZUS organizuje 2 razy w roku losowania takich osób do poszczególnych funduszy. Jeszcze zanim nastąpi takie losowanie, Zakład Ubezpieczeń Społecznym powiadamia osobę listem poleconym, na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem losowania, że dana osoba nie wybrała jeszcze sobie funduszu emerytalnego i jeżeli takiej decyzji nie poweźmie w ciągu miesiąca czasu, zostanie dolosowała do jednego z funduszy emerytalnych, który to fundusz będzie spełniał odpowiednie wymogi, zgodne z zasadami udziału w losowaniu. Do losowania nie są dopuszczane fundusze, które osiągają wyniki inwestycyjne słabsze niż średnia wszystkich funduszy, również fundusze, które są największe, też nie biorą udziału w tego rodzaju losowaniach. Po wylosowaniu do jednego z funduszy można bezpłatnie zmienić przynależność do funduszu, jednak dopiero po upływie 2 lat od rozpoczęcia członkostwa w nim.

Comments

comments